Nieuws

Nieuwe algemene voorwaarden per 1 januari 2023

Gepubliceerd op vrijdag, 07 oktober 2022 door Robin Mulder

Met dit bericht informeren wij je over nieuwe algemene voorwaarden (versie 2.2) die per 1 januari 2023 op al onze diensten actief worden.

Wij hebben onze algemene voorwaarden vernieuwd op basis van veranderingen in ons dienstenaanbod en het voldoen aan de laatste wet- en regelgeving. De nieuwe algemene voorwaarden zijn te bekijken op https://www.exonet.nl/algemene-voorwaarden-2.2.

Voor het gemak volgt hieronder een samenvatting van de belangrijkste aanpassingen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De artikelen uit het volledige document zijn te allen tijde leidend.

 • Artikel 2.3. Toepasselijkheid en rangorde: is nieuw opgenomen en beschrijft dat algemene (inkoop)voorwaarden uitdrukkelijk niet van toepassing zijn.
 • Artikel 7. Notice & Takedown: is uitgebreid waarbij Exonet zich conformeert aan de gedragscode Notice & Takedown.
 • Artikel 8.8. Domeinnamen en IP-adressen: is nieuw opgenomen en omschrijft de condities van IP adressen.
 • Artikel 9. SSL-certificaten: is nieuw opgenomen en omschrijft de voorwaarden t.o.v. SSL-certificaten.
 • Artikel 11. Fair-use: is nieuw opgenomen en omschrijft het fair-use beleid t.a.v. de capaciteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid dataverkeer, verwerkingscapaciteit, geheugen, opslag of stroom).
 • Artikel 13. Back-ups: is nieuw opgenomen en omschrijft de dienstverlening t.a.v. back-ups.
 • Artikel 15.3. Prijzen: is nieuw opgenomen en omschrijft de mogelijkheid tot een jaarlijkse inflatiecorrectie.
 • Artikel 19. Personeel: is nieuw opgenomen en omschrijft de vereiste schriftelijke toestemming voor het in dienst nemen van een werknemer binnen één jaar.
 • Artikel 20.2. Geheimhouding: is nieuw opgenomen en verplicht de ontvangende partij om vertrouwelijke informatie van hetzelfde niveau te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.
 • Artikel 21.4. Duur en opzegging: is nieuw opgenomen en omschrijft nakoming van de betalingsverplichtingen bij opschorten.
 • Artikel 23. Privacy en verwerking van persoonsgegevens: vervangt artikel 14 en omschrijft dat afspraken over verwerking en beveiliging van persoonsgegevens in de verwerkersovereenkomst zijn vastgelegd die via de klantenportal dient afgesloten te zijn.
 • Artikel 26.5. Rechts- en forumkeuze: is nieuw opgenomen en omschrijft dat na één jaar alle rechtsvorderingen van de overeenkomst verjaren.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben neem dan contact met ons op.